Kaomoji Short
Thời gian đặt hàng còn lại:
00 Ngày 00 Giờ 00 Phút 00 Giây
Gọi điện xác nhận
Từ 05-09 đến 07-09-2022
Thời gian sản xuất
Từ 08-09 đến 15-09-2022
Thời gian giao hàng
Từ 16-09 đến 20-09-2022
Chia sẻ chiến dịch

Cùng chia sẻ những trải nghiệm mua sắm và xem Feedback sản phẩm tại group TOKAGO GALAXY: https://www.facebook.com/groups/tokagogalaxy